Huisregels

Huisregels voor NSO


• De NSO is open van maandag t/m vrijdag, ook in vakanties.
• De NSO is open van 15.00 uur tot 18.00 uur.
• De NSO is open in vakanties en vrije vrijdagen van 8.00 uur tot 18.00 uur.
• Mocht de NSO eerder dicht gaan i.v.m. feestdagen of evt een sluitingsdag, dan wordt dit ruim op tijd doorgegeven.
• Word(en)t uw kind(eren) door iemand anders opgehaald, dan dient u dit te laten weten aan de pedagogisch medewerk(st)er.
• Kinderen worden niet meegegeven aan iemand anders, als ouders dit niet hebben gemeld.
• Kinderen mogen niet zelf de NSO verlaten, of anders mits dit in onderling overleg is besproken.
• U kunt uw kind(eren) halen wanneer u wilt.
• U kunt uw kind(eren) brengen in vakanties voor 9.30 uur maar in overleg met de groepsleiding mag dit ook later.
• Mocht uw kind ziek zijn dan kan de pedagogisch medewerk(st)ers niet de zorg bieden die uw kind op dat moment nodig heeft en wordt er verzocht uw kind op te halen.
• De NSO valt onder kinderdagverblijf Ukkepuk, deze is dan ook aangesloten bij een externe klachtencommissie, de geschillencommissie kinderopvang.
• Bij eventuele klachten kunt u terecht bij de pedagogisch medewerk(st)ers of bij Claudine Zweekhorst of Denise Arkesteijn.
• De contactpersonen van NSO Uk en Puk en Up Stairs zijn Claudine Zweekhorst, Denise Arkesteijn, Petra Guyt, Sophia de Groot en Anniek Jongejan.

 


1