Over Ons

Wij, Claudine Zweekhorst en Denise Arkesteijn zijn in februari 2002 kinderdagverblijf Ukkepuk begonnen en sinds maart 2008 bieden wij ook naschoolse opvang.
 
Het kinderdagverblijf bestaat uit 2 verticalen groepen, de Ukkies en de Pukkies. Wij hebben hiervoor gekozen omdat in een verticale groep een kind optimaal de gelegenheid krijgt, om een band op te bouwen met de pedagogisch medewerksters en de andere kinderen. Zij blijven immers heel lang bij elkaar. Broertjes en zusjes kunnen bij elkaar in dezelfde groep geplaatst worden. Het bijeen brengen van kinderen van verschillende leeftijden is stimulerend voor de ontwikkeling. De kleine kinderen leren veel van de grotere, de grotere kinderen leren rekening te houden met de kleineren. Per groep kunnen er elke dag 12 kinderen komen in de leeftijd van 3 maanden tot 4 jaar. Elke dag zijn er per groep 2 gediplomeerde pedagogische medewerksters werkzaam. 

Wij hebben een pedagogisch beleidsplan geschreven. Dit beleidsplan is bedoeld als handvat voor alle pedagogische medewerksters van Ukkepuk om een kwalitatief goede en verantwoorde opvang van de kinderen te waarborgen. Daarnaast is het voor de ouder(s)/ verzorger(s) van belang te weten wat er op het kinderdagverblijf gebeurd, welke pedagogische uitgangspunten er worden gehanteerd en waarom er welke regels gelden.

Wij vinden het belangrijk dat elk kind zich veilig en geborgen voelt,dat de ontwikkeling van ieder kind zo optimaal mogelijk verloopt en dat er een goed contact tussen de pedagogisch medewerksters en de ouder(s) en verzorger(s) van de kinderen is.

Vanuit deze uitgangspunten hebben wij een pedagogische doelstelling ontwikkelt.

Kinderen zich veilig en geborgen laten voelen in speciaal voor hen ingerichte ruimten onder deskundige leiding en waardoor tevens hun ontwikkeling wordt bevorderd.

De NSO bestaat uit 2 groepen, Uk & Puk en Up stairs. Bij Uk en Puk kunnen 20 kinderen per dag worden opgevangen. 
Kinderen van groep 1 tot en met groep 4 worden bij Uk en Puk opgevangen.  En bij Up stairs worden de kinderen van groep 5 tot en met groep 8 opgevangen. Op de groep Up stairs kunnen 5 kinderen worden opgevangen. 
Wij hebben hiervoor gekozen, zodat we kunnen inspelen op alle leeftijden/behoeftes/interesses van de kinderen.


Tevens bieden wij sport en spel, dit door een bevoegde gymleraar.
De sport en spel activiteiten worden in de zomer buiten aangeboden en in de wintermaanden vinden deze in de gymzaal van de basisschool de Pius x plaats.

Naast de gymleraar zijn er ook twee gediplomeerden pedagogisch medewerksters werkzaam op de groep.

Wij hebben een pedagogisch beleidsplan geschreven. Dit beleidsplan is bedoeld als handvat voor alle pedagogisch medewerk(st)ers van de naschoolse opvang om een kwalitatief goede en verantwoorde opvang van de kinderen te waarborgen.
Daarnaast is het voor de ouder(s)/verzorger(s) van belang te weten wat er op de naschoolse opvang gebeurt, welke pedagogische uitgangspunten er worden gehanteerd en waarom er welke regels gelden.

Wij vinden het belangrijk dat elk kind zich veilig en geborgen voelt, de dagbesteding zinvol verloopt, respectvol met elkaar wordt omgegaan en dat er een goed contact tussen de pedagogisch medewerk(st)ers en de ouder(s)/verzorger(s) van de kinderen is.

Vanuit deze uitgangspunten hebben wij een pedagogische doelstelling ontwikkelt.

Kinderen zich veilig en geborgen laten voelen in speciaal voor hen ingerichte ruimten onder deskundige leiding en waardoor tevens de dagbesteding zinvol is en waarbij gekeken wordt naar de interesse van de kinderen.


 


1